जीभेवरून ओळखा शरीरातील समस्यांचे संकेत

Identify signs of body problems from the tongue

१. जीभ आपल्या तोंडातील एक अत्यंत महत्वाचा अवयव आहे.जीभेमुळे आपण चाटणे,चव घेणे,गिळणे व बोलणे या सर्व क्रिया करु शकतो.रोज सकाळी …

Read more

जिभेच्या स्वच्छतेसाठी उपाय

Tips for Tongue Cleaning In Marathi

१. जीभ आपल्या शरीराचा एक महत्वपूर्ण अंग आहे. ही खाण्याची चव ओळखण्यासोबतच बोलण्यासाठी मदत करते. परंतु जीभेच्या स्वच्छतेकडे लोकांचे लक्ष …

Read more