बाळंतपण दरम्यान कपडे

१) बाळंतपणाच्या वेळी साधे सूती व स्वच्छ कपडे असावेत. पुढच्या बाजूच्या बटणांचा सैलसा गाऊन असेल तर वेळोवेळी लागणारी तपासणी ही

Read more