ताडासन

Tadasana in marathi

1) ताडासन करताना शरीराची स्थिती ताडीच्या झाडाप्रमाणे ताठ होते त्यामुळे या आसनाचे ताडासन असे नाव आहे. 2) ताडासन करण्याची पद्धत: …

Read more