अंजीर | Anjeer (Fig) Eating Benefits In Marathi

– अंजीर ह्या फळाचा उल्लेख पुराणातील ग्रंथात तसेच बायबलमध्ये येतो. – उन्हाळा व पावसाळा या दोन्ही ऋतुत अंजीराचा सीझन असतो.

Read more