केळे | Banana Eating Benefits In Marathi

– केळे हे शक्तिवर्धक आहे. पण पचण्यास जड असते. – तसेच केळे थंड असल्यामुळे अंगाची आग कमी करते. – वारंवार

Read more