हळद | Turmeric Benefits In Marathi

– हळद हि वातशामक असल्यामुळे थंडी वाजून होणाऱ्या वातनाडीच्या दाहावर हळद खाण्यासाठी देतात व हळदीने बाहय मालीश करतात. – हळद

Read more