बाळाची नाळ किती दिवसांनी पडते ?

१) साधारणपणे ६- ७ दिवसांनी बाळाची नाळ पडते. पहिले ३- ४ दिवस त्यातून थोडा स्त्राव येतो. त्यामुळे तिथे ओलसरपणा राहिला

Read more