मयूरासन

1) मयूर म्हणजे अर्थातच मोर. या असनात शरीराचा आकार मोरासारखा होतो, म्हणून त्याला मयूरासनम्हणतात. 2) दोन्ही हात दोन्ही गुडघ्यांच्या मध्ये

Read more