थांबलेला मासिक धर्म

जर मासिक बर्याच दिवसासून येत नसेल तर मुला , सोय,मेथी व गजराच्या बिया सम प्रमाणात घेऊन ४-४ ग्राम खून वरून

Read more