सर्पदंश | Snake Bite First Aid Treatment In Marathi

सापांच्या जवळपास 2000 जाती आहेत. त्यापैकी शेकडा 20 साप हे विषारी असतात. नाग, मण्यार, फुरसे, घोणस, समुद्रसर्प हया सापांच्या जास्त

Read more