वायुसार

1) पद्मासन व सुखासनामध्ये पाठीचा कणा ताठ ठेवून बसावे. ओठांचा चंबू करून तोंडावाटे हवा ओढून घ्यावी. ओठ मिटून पाण्याच्या घोटाप्रमाणे हवा गिळावी व दोन्ही नासिकांनी सावकाश श्वास सोडावा. ढेकर येईपर्यत अथवा 10 ते 12 वेळा अशीच क्रिया करावी.

2) शरीरात वाढलेला वात ढेकरांद्वारे बाहेर पडतो. स्नायू आखडणे, हात, पाय व पाठीत वायूचा गोळा येणे यावर उपयुक्त आहे. श्वासपलटाची व शरीरात वात नियंत्रित करणार्याे यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढते. वातामुळे छातीत, पोटात दुखत असल्यास उपयुक्त.

Leave a Comment