बॅक डेडलिफ्ट – बारबेल | Back Dead-lift – Barbell

कृती :

• प्रथम रॉड ला खाली ठेवा मग वाकून दोन्ही हातानी रॉड पकडा.

• रॉड ला हळू हळू छाती जवळ आणा आणि परत खाली न्या .

• वरील दिलेल्या चित्रानुसार हा व्यायाम करावा .

• कमीत कमी १५ वेळा रॉड वर खाली करावा ,किमान 3 वेळा हा व्यायाम करा.

Leave a Comment