स्क्वाट बैंड | Squat band

कृती :

• प्रथम ट्यूबिंग आपल्या हातात पकडून खांद्यावारती ठेवा.

• मग हळूहळू आपल्या शरीराला वर खाली न्यावे

Leave a Comment