स्क्वाट बो – ओ | Squat Bow – o

कृती :

• प्रथम सरळ उभे राहावे .

• नंतर दोन्ही खांद्यावर मशिनच्या साह्याने वजन ठेवून खाली पायात वाकावे .

Leave a Comment